overslaan en doorgaan naar site
English Nederlands Deutsch Français Español Italiano Portugués 日本語
Inleiding

Laatst bijgewerkt op 16 april 2019.

Privacy- en cookiebeleid

Wij hechten grote waarde aan de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Door gebruik te maken van onze dienstverlening geeft u aan vertrouwen in ons te hebben. Wij hechten waarde aan dat vertrouwen. We doen er alles aan om de Persoonsgegevens die u ons verstrekt te beschermen. We willen dat u begrijpt hoe we uw gegevens gebruiken en wat uw rechten zijn ten aanzien van die gegevens.

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door priceline.com LLC (“Priceline”), een dochtermaatschappij van Booking Holdings, Inc. (“Booking Holdings”). In dit Privacy- en cookiebeleid wordt uiteengezet hoe wij Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken via de website van Priceline, de mobiele site van Priceline, onze iPhone-, Android- en andere mobiele apps en andere online communicatiekanalen en interfaces (de “site”).

Neem het Privacy- en cookiebeleid hieronder door voor meer informatie over onze procedures. Door de site te bezoeken, geeft u aan dat u de procedures die in dit Beleid worden beschreven hebt gelezen en begrepen.

Overzicht van belangrijkste punten

Verzameling In deze sectie wordt beschreven dat we Persoonsgegevens verzamelen die u aan ons verstrekt of die wij verkrijgen wanneer u van de site gebruikmaakt.
Bescherming In deze sectie wordt beschreven hoe wij gebruik maken van technische, administratieve en fysieke voorzorgsmaatregelen die ervoor bedoeld zijn om ongeautoriseerde toegang te voorkomen, gegevensnauwkeurigheid te onderhouden en gepast gebruik van Persoonsgegevens te waarborgen.
Gebruik In deze sectie wordt beschreven hoe wij gebruik maken van Persoonsgegevens om u de producten en diensten van onze site te kunnen aanbieden, om functies te ontwikkelen waardoor deze diensten gebruiksvriendelijker worden, om u van deze diensten op de hoogte te stellen alsmede de rechtsgrond voor dat gebruik.
Delen In deze sectie wordt beschreven dat wij uw Persoonsgegevens delen met externe serviceproviders (zoals hotels, luchtvaartmaatschappijen en autoverhuurbedrijven), bedrijven van Booking Holdings, onze externe partners, onze medewerkers en anderszins zoals nodig om transacties met u aan te gaan en onze bedrijfsvoering te beheren.
Marketing en keuzes U hebt de mogelijkheid om controle uit te oefenen op alle marketingberichten. Klik hier voor meer informatie.
Cookies Onze site maakt gebruik van cookies en andere vergelijkbare technologieën. Wilt u zich afmelden voor advertentie- en bepaalde andere cookies? Klik hier.
Recht op inzage en rechten van de betrokkene Priceline begrijpt dat u uw Persoonsgegevens wellicht wilt inzien, of deze wilt wijzigen of verwijderen. U kunt dit doen door in te loggen op uw profiel of door contact met ons op te nemen via privacy@priceline.com.
Grensoverschrijdende gegevensdoorgiften Onze site wordt beheerd vanuit de Verenigde Staten. Als u buiten de VS woont, worden uw Persoonsgegevens doorgegeven naar de VS, een rechtsgebied dat wellicht niet hetzelfde beschermingsniveau biedt als uw eigen rechtsgebied. Grensoverschrijdende doorgifte is noodzakelijk voor de voltooiing of uitvoering van uw transactie, en voor de instelling, uitoefening en onderbouwing van rechtsvorderingen. Voor zover is toegestaan door plaatselijke wetgeving wordt uw gebruik van de site en het verstrekken van Persoonsgegevens gezien als uw toestemming voor de grensoverschrijdende doorgifte van Persoonsgegevens en de overige activiteiten die in dit Privacy- en cookiebeleid zijn vermeld.
Kinderen U moet ten minste 18 jaar zijn om van de site gebruik te kunnen maken.
Koppelingen Onze site bevat koppelingen naar andere websites of diensten die geen eigendom zijn van ons of waarover wij geen zeggenschap hebben. Dit omvat koppelingen naar websites van reisaanbieders en van onze adverteerders, sponsoren en partners. Dit Privacy- en cookiebeleid is alleen van toepassing op informatie die via onze site wordt verzameld.
Contact Als u vragen, bedenkingen of opmerkingen hebt, kunt u contact met ons opnemen via privacy@priceline.com. Priceline LLC is gevestigd op 800 Connecticut Avenue, Norwalk, CT 06854, VS.

1. Verzameling van uw Persoonsgegevens door ons

Om u in staat te stellen gebruik te maken van onze online reisaanbiedingen moeten we persoonlijk identificeerbare informatie (“Persoonsgegevens”) verzamelen. Dit betreft gegevens die u aan ons verstrekt of die wij verzamelen wanneer u van de site gebruikmaakt. Onder Persoonsgegevens valt ook informatie die u kan identificeren als persoon, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, creditcardnummer, e-mailadres, leeftijd, geboortedatum, geslacht, gebruikersnaam en wachtwoord voor onze site, en andere informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt of via uw gebruik van functies voor aanmelden bij sociale media (zoals Facebook Connect) of zoals nodig om u van de verzochte dienst te voorzien.

Als u diensten aankoopt voor andere reizigers of reisgenoten, moet u er zeker van zijn dat u het recht hebt om ons hun Persoonsgegevens te verstrekken en dat die andere reizigers instemmen met de manier waarop Priceline hun informatie gebruikt zoals vermeld in dit Beleid. Persoonsgegevens van andere reizigers worden alleen verzameld met het doel om deze te leveren aan de relevante reisaanbieder om u van de verzochte dienst te voorzien of omdat dit verplicht of toegestaan is in het kader van toepasselijke wetgeving.

We verzamelen ook niet-persoonlijk identificeerbare informatie, waaronder uw IP-adres, zoekvoorkeuren in verband met specifieke zoekopdrachten, locatie en biedingen door middel van uw interacties met onze site. Wanneer wij niet-persoonlijk identificeerbare informatie aan Persoonsgegevens koppelen, behandelen wij deze als Persoonsgegevens onder dit Privacy- en cookiebeleid.

2. Bescherming van uw Persoonsgegevens

Bescherming van uw Persoonsgegevens heeft de hoogste prioriteit bij Priceline. Wij maken gebruik van technische, administratieve en fysieke voorzorgsmaatregelen die ervoor bedoeld zijn om ongeautoriseerde toegang te voorkomen, gegevensnauwkeurigheid te onderhouden en gepast gebruik van Persoonsgegevens te waarborgen. Om bescherming te bieden voor creditcardtransacties tijdens de verwerking ervan, maakt Priceline op dit moment gebruik van SSL-encryptie (Secure Socket Layer).

3. Gebruik van uw Persoonsgegevens

Wij maken gebruik van Persoonsgegevens om u diensten te kunnen aanbieden, om functies te ontwikkelen die deze diensten gebruiksvriendelijker maken en om contact met u op te nemen. Dit omvat een snellere website-ervaring, betere klantenservice, tijdige kennisgeving van nieuwe diensten en speciale aanbiedingen en relevantere content.

Onze rechtsgrond voor het gebruik van uw gegevens, waar vereist door toepasselijke wetgeving, is als volgt:

 1. (a) waar nodig om een transactie uit te voeren;
 2. (b) waar nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals het aanleggen van documenten om onze naleving van wetgeving vorm te geven);
 3. (c) waar u toestemming hebt verleend zoals gepast is in het kader van toepasselijke wetgeving; en
 4. (d) noodzakelijk voor gerechtvaardigde belangen, zoals het aanbieden van marketing als u niet eerder bezwaar daartoe hebt gemaakt.

Over het algemeen moet u Persoonsgegevens verstrekken om te reserveren en anderszins een transactie met ons aan te gaan, om ons in staat te stellen u reserveringsdiensten te bieden en waar vereist in het kader van onze nalevingsdoeleinden in verband met dergelijke transacties, behalve in beperkte gevallen wanneer wij aangeven dat bepaalde gegevens facultatief zijn. Wanneer u geen Persoonsgegevens verstrekt, kunnen wij u de verzochte informatie mogelijk niet leveren en geen transacties uitvoeren. U kunt echter altijd controle uitoefenen op ons gebruik van Persoonsgegevens voor direct marketing ( klik hier voor details ) en u kunt het gebruik van cookies op onze site beheren (klik hier voor details).

4. Delen van uw Persoonsgegevens

Priceline deelt uw Persoonsgegevens uitsluitend zoals beschreven in dit Beleid of zoals anderszins door u is geautoriseerd.

Priceline kan uw Persoonsgegevens delen met gelieerde ondernemingen en met externe partijen zoals beschreven in de onderstaande categorieën:

Aanbieders: We kunnen uw Persoonsgegevens delen met luchtvaartmaatschappijen, hotels, autoverhuurbedrijven of andere betrokken externe partijen. Raadpleeg de websites van externe leveranciers voor hun privacybeleidsregels.

Bedrijven binnen onze bedrijvengroep: We kunnen uw Persoonsgegevens delen met ons moederbedrijf, Booking Holdings, Inc., alsmede onze gelieerde ondernemingen, zoals Booking.com BV (“Booking.com”) Agoda Company Pte. Ltd. (“Agoda”), KAYAK Software Corporation en OpenTable, Inc.

Zakelijke partners: Om u bepaalde diensten te leveren, kunnen we uw Persoonsgegevens delen met onze zakelijke partners, of kunnen we u vragen de transactie direct bij een externe zakelijke partner te verrichten, zoals Priceline-cruises, die worden aangeboden via World Travel Holdings, Inc., of groepshotels, die worden aangeboden via Lexyl Travel Technologies, Inc. Wanneer u Persoonsgegevens verstrekt in verband met een van deze soorten diensten, dan verstrekt u die Persoonsgegevens aan de zakelijke partners die deze Persoonsgegevens namens ons bewaren. Onze contracten met onze zakelijke partners die deze diensten aanbieden vereisen dat zij dergelijke Persoonsgegevens bewaren in overeenstemming met dit Privacy- en cookiebeleid. Raadpleeg de websites van zakelijke partners voor hun privacybeleidsregels en andere informatie.

Agenten en externe verkopers van Priceline: Veel van de activiteiten die wij uitvoeren, vereisen dat wij andere bedrijven inzetten om ons te helpen. Voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn het verzenden en leveren van post en e-mail, het analyseren van gegevens die we verzamelen, de marketing van onze dienstverlening, het verwerken van creditcardtransacties en het bieden van klantenservice. Hoewel de bedrijven die wij inzetten toegang hebben tot Persoonsgegevens om hun functies uit te voeren, mogen zij deze niet voor andere doeleinden gebruiken. Priceline eist van deze verkopers dat zij een geheimhoudingsovereenkomst tekenen en ermee akkoord gaan te handelen volgens de relevante beginselen die in dit Beleid worden genoemd. In bepaalde gevallen maken we gebruik van platforms van serviceproviders om ons te helpen bepaalde diensten aan u te leveren, zoals onze Carrière-serviceprovider. Hierbij is de verzameling en het gebruik van uw Persoonsgegevens onderhevig aan dit Beleid, ook al bevindt u zich op de website van een externe partij. In deze gevallen zult u altijd weten aan welk Privacy- en cookiebeleid de verzameling en het gebruik van uw Persoonsgegevens onderhevig is door te klikken op de geboden koppeling naar het Privacy- en cookiebeleid.

Toekomstige zakelijke doorgiften: Onze bedrijfsactiviteiten veranderen voortdurend. Als onderdeel van dat proces kan Priceline andere bedrijven verkopen of opkopen, waarbij Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven als onderdeel van deze transacties. Het is ook mogelijk dat Priceline, of in wezen al haar activa, wordt opgekocht door een ander bedrijf, ofwel door fusie, verkoop van activa of anderszins, en er kunnen Persoonsgegevens worden doorgegeven als onderdeel van een dergelijke transactie. In zulke gevallen dient de opkopende partij de privacybeloften te honoreren die in dit Privacy- en cookiebeleid staan, of uw toestemming te verkrijgen voor grote wijzigingen in de manier waarop uw Persoonsgegevens worden verwerkt.

Naleving van de wet en andere vrijgaven: Priceline behoudt zich het recht voor Persoonsgegevens vrij te geven om toepasselijke wetgeving na te leven of om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, dwangbevel of juridisch proces tegen ons. We kunnen ook Persoonsgegevens vrijgeven om de Algemene voorwaarden toe te passen of te handhaven die van toepassing zijn op onze diensten, om ons of anderen te beschermen tegen frauduleuze of ongepaste activiteiten, of om anderszins de rechten, het eigendom of de veiligheid van Priceline, onze gelieerde ondernemingen, onze klanten of anderen te beschermen. Raadpleeg voor meer informatie over deze serviceproviders die fraudebescherming bieden de privacybeleidsregels op hun website: https://www.forter.com/service-privacy-policy/ en http://www.accertify.com/en/client-privacy/.

5. Uw keuzes ten aanzien van verzameling en gebruik van uw gegevens door ons voor marketing- en andere doeleinden

Zoals hierboven is aangegeven, kunt u ervoor kiezen ons geen Persoonsgegevens te verstrekken. In dat geval kunnen wij echter de verzochte informatie mogelijk niet leveren en geen transacties uitvoeren.

U hebt invloed over ons gebruik van uw Persoonsgegevens voor direct marketing. Wanneer u liever geen meldingen over speciale kortingen of acties ontvangt, of andere marketingberichten of aanbiedingen, dan kunt u er eenvoudig voor kiezen deze niet meer te ontvangen door de afmeldlink te gebruiken die in al onze berichten staat. U kunt uw keuzes ook bijwerken via uw accountprofiel of hier contact met ons opnemen. We vragen voorafgaande toestemming voor dergelijke direct marketing indien dit door wetgeving wordt vereist. Houd er rekening mee dat zelfs als u zich afmeldt voor de ontvangst van dergelijke marketingberichten, wij u mogelijk dienstverleningsgerelateerde berichten moeten sturen, zoals bevestigingen van eventuele toekomstige reisreserveringen.

U kunt via onze site ook een mobiel telefoonnummer opgeven voor de ontvangst van bepaalde meldingen of updates die u op elk gewenst moment kunt stopzetten. Bovendien kunt u via de instellingen van de mobiele app mobiele pushmeldingen van ons in- of uitschakelen.

6. Ons beleid voor cookies en andere volgtechnologieën

Cookies en vergelijkbare volgtechnologieën, zoals beacons, scripts en tags, zijn kleine stukjes code, meestal opgeslagen op de vaste schijf van de computer of het apparaat van de gebruiker, waarmee een website zichzelf kan aanpassen aan elke gebruiker door informatie te onthouden over het bezoek van de gebruiker aan de website.

De site gebruikt cookies om uw voorkeuren op te slaan, content weer te geven op basis van wat u bekijkt om uw bezoek te personaliseren, trends te analyseren, de site te beheren, de bewegingen van gebruikers op de site te volgen, doelgerichte advertenties te tonen en demografische informatie te verzamelen over ons klantenbestand in zijn geheel. Op mobiele websites en mobiele apps, kunnen we anonieme apparaat-id’s en of Adverteerderherkenners gebruiken op dezelfde manier als we cookies gebruiken op onze websites. Hoewel bij deze activiteiten inzichten worden verkregen in u als gebruiker, gebruiken we deze informatie voor de beschreven doeleinden. Vanwege de aard van onze site en diensten als reisaanbieder, en de beperkte hoeveelheid Persoonsgegevens die wij over u verkrijgen, heeft deze activiteit geen juridische effecten op u en heeft het ook daarbuiten geen significante invloed op u. Hieronder vindt u meer gedetailleerde informatie over ons gebruik van cookies en hoe u zich kunt afmelden voor advertentie- en bepaalde andere cookies.

Priceline-cookies (primaire cookies): Wij gebruiken onze cookies om uw ervaring bij het websurfen te verbeteren. We gebruiken bijvoorbeeld een cookie om de tijd te verkorten die u nodig hebt om aankoopverzoeken te versturen door het e-mailadres van geregistreerde gebruikers op te slaan, zodat u uw e-mailadres niet telkens opnieuw hoeft in te voeren wanneer u zich aanmeldt. We zullen ook een cookie gebruiken om uw zoektermen bij te houden terwijl u de diensten van Priceline gebruikt. Priceline-cookies zijn gekoppeld aan uw Persoonsgegevens. Geen enkele externe partij mag echter informatie die wij met onze Priceline-cookies verzamelen, voor eigen doeleinden gebruiken.

Cookies van externe partijen: We werken met externe partijen die cookies op onze Site plaatsen om hun diensten aan te bieden, waaronder:

 • Gerichte advertenties: We werken met externe reclamebedrijven om advertenties te tonen wanneer u onze site bezoekt. We staan deze bedrijven toe hun eigen cookies op uw computer te plaatsen en in te zien als onderdeel van het proces om advertenties op deze site te tonen. Deze bedrijven kunnen informatie gebruiken die is verkregen via hun cookies (waarin uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer niet vermeld staan) over uw bezoek aan de site en andere websites, in combinatie met niet-persoonlijk identificeerbare informatie over uw aankopen en interesses van andere online sites om advertenties te bieden over goederen en diensten die u interessant vindt. Het gebruik van hun eigen cookies door andere bedrijven valt onder hun eigen privacybeleidsregels en niet die van ons.
 • Gegevensaanbieders: We staan ook toe dat gegevensaanbieders loggegevens van de website over u verzamelen (inclusief uw IP-adres en informatie over uw browser of besturingssysteem) wanneer u onze site bezoekt, of om een unieke cookie in uw browser te plaatsen of herkennen om te zorgen dat u afgestemde reclame of content ontvangt. Deze cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie. De cookies kunnen een afspiegeling zijn van geanonimiseerde demografische of andere gegevens, gekoppeld aan gegevens die u vrijwillig met ons hebt gedeeld, bijvoorbeeld uw e-mailadres, en die we alleen in gecodeerde, niet voor mensen leesbare vorm delen met gegevensaanbieders.
 • Analyses/metingen: We gebruiken ook analysecookies van externe partijen om inzicht te krijgen in de manier waarop onze bezoekers de site gebruiken om onze site te optimaliseren en te verbeteren. De gegevens die we verzamelen omvat welke webpagina’s u hebt bezocht, van welke pagina’s u komt en naar welke u toe gaat, welk platform u hebt gebruikt, informatie over datum en tijd, en gegevens zoals het aantal keer dat u op een bepaalde pagina hebt geklikt, uw muisbewegingen en schuifbalkgebruik, de zoektermen die u gebruikt en de tekst die u typt tijdens gebruik van onze site. We gebruiken ook analysecookies als onderdeel van onze online reclamecampagnes om te bepalen hoe gebruikers onze site gebruiken nadat ze een online advertentie te zien hebben gekregen (dit kunnen ook advertenties zijn op websites van externe partijen).
 • Pixeltags voor remarketing en andere technologieën: Wij kunnen informatie over websitegebruik delen met externe reclamebedrijven met als doel om advertenties te beheren en richten en voor marktonderzoek. Voor deze doeleinden kunnen wij en onze externe reclamebedrijven een cookie op uw computer, apparaat of direct in onze e-mails of berichten plaatsen of herkennen, of pixeltags (ook wel doorzichtige GIF’s genoemd) op bepaalde webpagina’s plaatsen. We zullen vervolgens de niet-persoonlijk identificeerbare informatie die wordt verzameld gebruiken om u relevante advertenties te tonen wanneer u andere sites op het internet bezoekt. Deze advertenties kunnen gericht zijn op specifieke zoekopdrachten die u hebt uitgevoerd op Priceline tijdens eerder internetgebruik.
 • Flash-cookies: Onze partners, die bepaalde functies bieden op onze site of advertenties tonen op basis van uw bladergeschiedenis, gebruiken ook lokaal gedeelde objecten (LSO’s) zoals Flash-cookies, en lokale opslag zoals HTML5, om informatie en voorkeuren over content te verzamelen en op te slaan. Browsers hebben allemaal hun eigen beheertools om lokale opslag van HTML5 te verwijderen. Om Flash-cookies te beheren, kunt u hier klikken .

Cookies beheren: We bieden u de keuze over het gebruik van cookies zoals beschreven in dit Beleid. Onze site is op dit moment niet ingesteld op het reageren op signalen ‘Niet volgen’. Wanneer u liever hebt dat we geen Priceline-cookies gebruiken wanneer u ons bezoekt, kunt u hier klikken om te lezen hoe u uw browser zo instelt dat cookies worden geweigerd.

Als u geen cookies van extern externe partijen wilt toestaan, zijn hier enkele mogelijkheden:

 • Om geen cookies voor gerichte advertenties van Google en Doubleclick op onze Site toe te staan, klikt u hier: https://www.google.com/settings/u/0/ads?hl=nl.
 • Om de weergave van advertenties van Criteo uit te schakelen, klikt u hier: https://www.criteo.com/privacy/full-privacy-text/.
 • Om in het algemeen (dus niet alleen voor deze Site) gepersonaliseerde advertenties uit te schakelen van externe adverteerders en advertentienetwerken die lid zijn van het Network Advertising Initiative (NAI) of die zich houden aan de Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising van de Digital Advertising Alliance (DAA), bezoekt u de afmeldpagina’s op de website van het NAI en de DAA of klikt u hier. Wanneer u zich in de Europese Unie bevindt, kunt u hier klikken om cookies te weigeren.
 • Om de verzameling van gegevens voor analytische doeleinden door Google Analytics te beheren, kunt u de volgende link volgen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Klik hier voor instructies voor het instellen van uw browser om cookies te weigeren die worden geleverd door bedrijven die niet deelnemen aan het NAI of de DAA. U kunt ook alle cookies verwijderen die al op de vaste schijf van uw computer staan door naar bestanden met ‘cookie’ erin te zoeken en deze te verwijderen.

Houd er rekening mee dat u zonder cookies mogelijk geen toegang hebt tot bepaalde functies op de site, waaronder toegang tot uw profiel of account en bepaalde gepersonaliseerde content. Wanneer u alle cookies van uw computer verwijdert, kan dit ook gevolgen hebben voor toekomstig bezoek aan bepaalde websites, waaronder deze site, omdat u dan bijvoorbeeld uw wachtwoord moet invoeren wanneer u die website opnieuw bezoekt.

Mobiele apparaten

 • Wij en/of onze gegevensaanbieders kunnen een unieke identificator verzamelen en opslaan die aan uw mobiele apparaat is gekoppeld om afgestemde advertenties of content aan te bieden terwijl u toepassingen gebruikt of op het internet surft, of om u op een unieke manier te identificeren op en in verschillende apparaten en browsers. Om deze advertenties of content af te stemmen, kunnen wij of een gegevenspartner geanonimiseerde demografische of andere gegevens over u verzamelen die wij van externe partijen ontvangen, evenals gegevens die u vrijwillig aan ons hebt verstrekt (bijvoorbeeld uw e-mailadres) en/of gegevens die passief van u zijn verzameld, zoals uw apparaat-id of IP-adres. We zullen uw e-mailadres echter alleen in gecodeerde, niet voor mensen leesbare vorm met onze gegevenspartners delen voor advertentiedoeleinden.

Wilt u niet langer op interesses gebaseerde advertenties in de browser of apps van uw mobiele apparaat ontvangen? Raadpleeg dan de instellingen van het besturingssysteem van uw apparaat of volg onderstaande instructies.

 • Android-gebruikers (versie 2.3 en hoger): Wilt u de optie ‘Afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties’ gebruiken? Volg dan deze instructies van Google: Google Play Help.
 • iOS-gebruikers (versie 6 en hoger): Wilt u de optie ‘Limit Ad Tracking’ gebruiken? Volg dan deze instructies van Apple: Apple Support Center

7. Recht op inzage en wijziging van uw Persoonsgegevens en rechten van de betrokkene

Priceline begrijpt dat u uw Persoonsgegevens wellicht wilt inzien, of deze wilt wijzigen of verwijderen. U kunt dit doen door in te loggen op uw profiel of door contact met ons op te nemen via privacy@priceline.com. Om uw privacy en veiligheid te beschermen, moeten we uw identiteit verifiëren voordat we een verzoek inwilligen. We zullen binnen 30 dagen na verificatie op uw verzoek reageren. Wanneer u een profiel op een van de diensten van de site hebt aangemaakt, dan zijn uw e-mailadres en wachtwoord nodig om uw profielgegevens in te zien.

Afhankelijk van het rechtsgebied waar u woonachtig bent, hebt u mogelijk specifieke rechten onder plaatselijke wetgeving om: (i) een verzoek tot inzage in uw Persoonsgegevens in te dienen; (ii) een verzoek tot rectificatie van uw Persoonsgegevens in te dienen; (iii) een verzoek tot wissing van uw Persoonsgegevens in te dienen; (iv) een verzoek tot beperking van de verwerking van uw Persoonlijke gegevens in te dienen; (v) een verzoek tot overdraagbaarheid van gegevens in te dienen; en (vi) bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens. Neem contact met ons op via privacy@priceline.com wanneer u vragen hebt of dergelijke rechten wilt uitoefenen.

We zullen uw gegevens zo lang opslaan als uw account actief is of als nodig om u diensten te leveren. Daarnaast bewaren en gebruiken we uw gegevens zoals nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven.

8. Grensoverschrijdende gegevensdoorgifte

Onze site wordt beheerd vanuit de Verenigde Staten. Als u buiten de VS woont, worden uw Persoonsgegevens doorgegeven naar de VS, een rechtsgebied dat wellicht niet hetzelfde beschermingsniveau biedt als uw eigen rechtsgebied. De grensoverschrijdende doorgifte naar de VS is noodzakelijk voor de voltooiing of uitvoering van uw transactie en/of voor de instelling, uitoefening en onderbouwing van rechtsvorderingen. Voor zover is toegestaan door plaatselijke wetgeving wordt uw gebruik van de site en het verstrekken van Persoonsgegevens gezien als uw toestemming voor de grensoverschrijdende doorgifte van Persoonsgegevens en de overige activiteiten die in dit Privacy- en cookiebeleid zijn vermeld.

Priceline neemt ook deel aan de Europees-Amerikaanse en Zwitsers-Amerikaanse Privacyschilden voor Persoonsgegevens die vanuit de Europese Unie (“EU”) en Zwitserland worden ontvangen in de Verenigde Staten over klanten en bezoekers van deze site uit de EU en Zwitserland. Meer informatie over onze deelname is hier beschikbaar.

9. Kinderen

U moet ten minste 18 jaar zijn om van de site gebruik te kunnen maken.

10. Koppelingen naar andere website en diensten van externe partijen

Onze site bevat koppelingen naar andere websites of diensten die geen eigendom zijn van ons of waarover wij geen zeggenschap hebben. Dit omvat koppelingen naar websites van reisaanbieders en van onze adverteerders, sponsoren en partners. Dit Privacy- en cookiebeleid is alleen van toepassing op informatie die via onze site wordt verzameld. We hebben geen zeggenschap over deze websites van externe partijen, en uw gebruik van websites en functies van externe partijen is onderhevig aan privacybeleidsregels die op die websites zijn gepubliceerd. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de privacy- of zakelijke procedures van websites van externe partijen die zijn gekoppeld aan onze site of voor de functionaliteit van sociale media van een externe partij die op onze site wordt aangeboden, zoals Facebook, Google Plus, Twitter en YouTube. Uw gebruik van de websites van externe partijen die zijn gekoppeld aan onze sites is voor uw eigen risico. We raden u dan ook aan de privacybeleidsregels van gekoppelde websites van externe partijen te lezen wanneer u een van onze sites verlaat, via een andere website of via een aanmeldfunctie (zoals Facebook Connect of een Open ID-provider) naar onze site gaat, of gebruikmaakt van functionaliteit van sociale media van een externe partij die beschikbaar is op onze site.

11. Wijzigingen in het Privacy- en cookiebeleid

Priceline kan dit Privacy- en cookiebeleid aanpassen vanwege wijzigingen in de wet, onze procedures voor de verzameling en het gebruik van Persoonsgegevens, de functies van onze site, of vooruitgangen in technologie. Wanneer we grote veranderingen doorvoeren, stellen we u hiervan via e-mail (verzonden naar het e-mailadres van uw account) op de hoogte, of via een duidelijke kennisgeving op de site voordat de wijziging van kracht wordt.

12. Contact opnemen

Als u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via privacy@priceline.com. Priceline LLC is gevestigd op 800 Connecticut Avenue, Norwalk, CT 06854, VS.